Dansmuseet
 

runestam_loop2_rgb

Lilian Runestams Stipendium 2017

Lilian Runestams stipendiefond

Lilian Runestam inrättade år 1985 en fond vars årliga avkastning skall gå till ett stipendium för barndanspedagoger. Syftet med fonden är att stimulera till en förkovring och fördjupning i ämnet barndans. Lilian Runestam, ledande danspedagog och under åren 1970–1980 rektor för Danshögskolan, konstaterade i sin motivering för att inrätta fonden att undervisningsämnet barndans inte rönt det stöd detta viktiga ämne förtjänar. Hon framhöll att den första kontakten med dans och dansträning är av största vikt för det minderåriga barnet. Under de första utvecklingsåren skall stil– och formkänsla grundläggas och det naturliga rörelsebehovet tillvaratas i en dansriktig form. Det är därför viktigt att danspedagogen har en riktig förståelse för och god kunskap om små barns utvecklingsmöjligheter inom detta område.

Enligt Lilian Runestams önskan är det Dansmuseets styrelse som förvaltar fondens medel. De ansökningar som kommit in bedöms av en jury, vari nu ingår Elisabet Sjöstedt Edelholm, Robin Haggar, Eva Johnson, Åsa Fagerlund, Pirjo Päntikainen Blomkvist, Inger Pålsson och suppleant Margareta Kempe Allansson. Hedersledamot är Amanda Christensen Kaiser.

Lilian Runestams stipendiefond utlyser härmed för 2017 sitt stipendium för förkovring och fördjupning i undervisningsämnet barndans för barn i åldrarna 3–9 år. Stipendiet är på 18 000 kr för år 2017.

Sökande till stipendiet bör ha följt undervisningen i barndans vid Dans och Cirkushögskolan eller likvärdig institution. Sökande i ålder mellan 20 och 50 år skall enligt stadgarna äga dokumenterad musikalitet och rytmkänsla, fantasi och känsla för stil och estetiska värden.

———————————————————————————————————————————————-

Ansökan ställs till Styrelsen för Dansmuseet, Box 7213, 103 88 Stockholm och skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari 2017.

Ansökan skall vara skriven på dator och innehålla ett CV med uppgifter om sökandens namn, adress, ålder, utbildning och nuvarande verksamhet. Vidare skall sökanden ange hur stipendiet är avsett att utnyttjas.

Ev. frågor om stipendiet besvaras av Margareta Kempe Allansson, tel 08-441 76 55, margareta.allansson@dansmuseet.se.

Inkomna ansökningar bedöms av juryn och stipendiet utdelas vid Föreningen Dansmusei Vänners årsmöte våren 2017. Mottagare av stipendium skall lämna en kortfattad rapport till Dansmuseets styrelse över hur stipendiet har använts.

Fonden har p.g.a. knappa ekonomiska resurser ingen möjlighet att besvara andra ansökningar än den som beviljats stipendiet. Alla sökanden är dock välkomna att återkomma vid nästa ansökningstillfälle.

Lilian Runestams stipendium 2017 (PDF)

Öppettider

Tisdag – fredag 11.00-17.00
Lördag – söndag 12.00-16.00
Måndagar stängt 

Entré

Dancing Men
80 kronor
Fri entré t.o.m. 18 år

Hitta hit

Dansmuseet
Drottninggatan 17
111 51 Stockholm

Hitta oss på kartan

Programverksamhet

Fredag 28/4
ScreenDance Festival
11.00–17.00 International Selection: SHORTS 2
18.00–19.30 International Selection: SHORTS 3
20.30–21.30 International Selection: SHORTS 4

Lördag 29/4
Dansens dag: Workshops med Balettakademien
(förboka på shop@dansmuseet.se)
12.00 Hip hop 
13.00 Locking 
14.00 Jazz 
15.00 Balett
 
Kulturnatt:
18.00–21.00 Utställningen Dancing Men öppen
18.00–21.00 ScreenDance Festival: svenska dansfilmer
19.00 Dansverket Divide 
20.00 Dansverket Divide 
21.00–24.00 Disco med DJ Johanna Beckman

Söndag 30/4
12.00-16.00 ScreenDance Festival: Swedish Selection
13.00 Öppen visning: Dancing Men

Bistro

Dansmuseets restaurang Bistro Rolf de Maré serverar franska och skandinaviska klassiker, lättare lunchrätter, vin, öl, desserter och nybryggt kaffe.

Läs mer på bistrorolf.net

Study Center

Dansmuseets bibliotek, videotek och arkiv utgör tillsammans Rolf de Maré Study Center.

Läs mer om hur du bokar tid

Nyhetsbrev

Prenumerera på museets nyhetsbrev och få information om vad som är på gång hos oss cirka fyra gånger per säsong.

Beställ nyhetsbrevet här

Biljetter

Köp biljetter till våra föreställningar via Kulturbiljetter.se eller boka via telefon 08 441 76 51. Du kan även köpa biljetter direkt i museets butik. 

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av vår webbplats. Läs mer

Dansmuseets hemsida www.dansmuseet.se använder cookies (kakor) som endast lagras temporärt på din dator. De är s k sessions-kakor. Dessa behövs för att webbplatsen ska fungera under ditt besök på nätet.

Stäng